Om

Dobbelop.info er ment som mye spøk og lite alvor. Ta dette med en klype salt og pust inn en gang til om du mener at det er feil det du leser her. Ingenting er vondt ment og heller ingen personangrep er her. Men det du derimot kan oppleve er noen hjertesukk og utbasuneringer knyttet til hverdagslige ergrelser.

Det er meningen samle ting om tur, kanskje riktigere campingtur på disse siden. Så fokuset vil være knyttet til campingturer og tilbehør av ymse slag, og det som da dukker opp.

Som oftest vil vi være to voksne på tur, og innholdet vil bli preget av det. Siden vi er nybegynnere med campingvogn håper vi å kunne komme med ting som er relevant også for andre her. Men «læreboken i camping» vil du finne på Camping Wiki.